Claus Bentzen kompetencer indenfor Terapi, Psykoterapi, Samtaleterapi, Supervision og Coaching

Claus Bentzen: Terapi, Supervision og Coaching

Uddannelse og arbejdsliv

Jeg har uddannet mig indenfor forskellige metoder med specielt fokus på systemisk coaching, narrativ supervision, kognitiv samtaleterapi og adfærdsterapi.

Oprindeligt er jeg uddannet lærer, men har det meste af mit arbejdsliv været skoleleder og konsulent.

Jeg har desuden en fortid som freelancekonsulent for Danmarks Idrætsforbund, og har sideløbende gennemført diverse lederuddannelser på Danmarks forvaltningshøjskole/COK.

Erfaring med terapi, supervision og oaching

Alle mine uddannelser har haft det fælles formål, at jeg bedre kunne coache, sparre, rådgive, supervisere og hjælpe andre menneskers med udvikling i forhold til emner, der påvirkede dem negativt både personligt og fagligt. Det har gennem tiden ført til mange sessioner, både med enkeltpersoner og grupper.

En del af mine opgaver har også involveret integration af børn og forældre, der er kommet til Danmark i meget traumatiseret tilstand.

Tæt dialog under hele forløbet Terapi, Supervision og Coaching hos TeSuCo

Arbejdsmetoder og tavshedspligt

Jeg arbejder ud fra det princip, at tillid, tryghed og tæt kontakt mellem klienten og mig skaber grundlaget for klientens udvikling.

Klienten er ekspert i og på sit eget liv, mens jeg gennem mine kompetencer kan medvirke til at afhjælpe problemer eller forløse potentialer. I mit arbejde er jeg tydelig og altid i tæt dialog med klienten under hele forløbet.

Alt hvad der sker i hele processen er underlagt min tavshedspligt. Jeg fører ikke journaler over klienter, men tager notater undervejs i gennem vores samtaler.

I forbindelse med kognitiv terapi vil der ofte indgå forskellige spørgeskemaer, men al dokumentation makuleres umiddelbart efter brug. Der ligger således ikke nogen form for dokumentation, når et forløb afsluttes.

Kompetenceoversigt

  • Gennemført uddannelse i ”Kognitiv adfærdsterapi”
  • Uddannet som supervisor i ”Narrativ supervision”
  • Uddannet og internationalt certificeret som coach under ICC.
  • Diplomuddannelse i ledelse ved Danmarks Forvaltningshøjskole
  • Skolelederuddannelsen fra COK Den Kommunale Højskole i Grenå
  • Lederuddannelse i Kalundborg Kommune
  • Uddannet proceskonsulent i Danmarks Idrætsforbund
  • Læreruddannet fra Haslev Seminarium
  • Har desuden gennemgået diverse uddannelser i bl.a.: Procesledelse, Voksenpædagogik, Dokumentation og evaluering, Projektstyring, Kreativ ledelse og Motivation