Stop Stress - Stressbehandling
Afhjælp stress med Personlig Terapi

Stress terapi som Stressbehandling. Stress afhjælpning med Personlig Terapi.hos TeSuCo i Næstved

Hvad er og betyder stress?

Stop Stress med Stressbehandling som Personlig Terapi til at afhjælpe stress hos TeSuCo. 

Stress er efterhånden et ofte (mis)brugt ord, idet man ofte hører folk sige, at de er stressede, blot fordi de har travlt. I virkeligheden er stress en belastningsreaktion, og kan opstå af flere forskellige ting, både for store og for små udfordringer.

Når man oplever stress, så er symptomerne ofte de samme som ved angst. Hjertebanken, hyperventilering, søvnbesvær, ændrede spisemønstre mv. Det er naturligt, at være stresset en gang imellem, men det er decideret farligt, hvis man er det i længere tid. Både mentalt og fysiologisk udsættes man for belastninger, der kan give livstruende sygdomme.

De fleste stressramte oplever det som træthed, irritabilitet, hukommelsesbesvær og en lyst til at trække sig fra sociale aktiviteter. Det er vigtigt at påpege, at selv om der er en overvægt af mennesker, der rammes af stress pga. arbejdssituationer, så er der mange andre årsager til stress, f.eks. ens sociale situation.

Er du mildt ramt af stress eller vil have hjælpe til forbyggelse af stress så kik på vores Personlige  TeSuCo´s coaching ‘hjælp til at undgå stress´.

Stop Stress med Stressbehandling til at afhjælpe stress med Personlig Terapi

Med Personlig Terapi starter vi med at afdække årsagerne til den aktuelle stresssituation, og forsøger at ”standse ulykken” ved at afhjælpe stress.

Stressbehandlingen indledes med en afdækning, hvor der bl.a. tages en test for at fastslå dybden og alvorligheden af stress angrebet. 

Vi kigger på, hvilke tiltag til Stress afhjælpning du kan tage her og nu, og dermed hurtigt opleve en bedring, der gør dig i stand til at arbejde med de dybere liggende årsager.

Vi forsøger at skabe brugbare strukturer i hverdagen, og derved mindske noget af belastningen.

Når der er kommet lidt ro på fortsætter vi forløbet med Personlig Stresscoaching. Vi kigger på hvilke antagelser der har været med til at skabe din stress belastning. Derfra redefinerer vi de leveregler som du har bygget op for at undgå en ny stress situation.