Forebyg stress og stress hjælp med Personlig Stresscoach

Stresscoaching med Tesuco i Næstved. Personlig Stresscoach - forebyggelse af stress og stresshåndtering

Hvad er stress og Stresscoaching med Personlig Stresscoach?

En personlig Stresscoach til stress hjælper mest effektivt når stress niveauet ikke er for højt eller som opfølgning på terapeutisk stress arbejde.

Forebyg Stress og få stress hjælp med en Personlig Stresscoach hos Tesuco i Næstved.

Malene Friis-Andersen og Marie Kingston,  begge erhvervspsykologer, har udviklet en model, som giver en god forståelse af forskellige stress- og effektivitetsniveauer. De fem niveauer kaldes for tempereret, opvarmet, overophedet, nedsmeltet og udbrændt.

Middel stressniveauer svarende til mellem stress niveauerne ‘opvarmet’ og ‘overophedet’ kan afhjælpes med Stresscoaching af en Personlig StressCoach  hos TeSuCo. Niveauerne ‘nedsmeltet’ og ‘udbrændt’ kan afhjælpes med  TeSuCo´s Personlighedsterapi for afhjælpning af Stress.

Forebyg stress og stress hjælp med Personlig Stresscoach

Forebyg stress og stress hjælp med Personlig Stresscoach hos mig indledes med en afdækkende samtale og en skriftlig test for at undersøge, hvor stor effekten af din belastning er.

Med udgangspunkt i denne afdækning fastlægger vi sammen et handlingsorienteret forløb, hvor vi fra session til session aftaler, hvad du skal gøre, for at komme videre. 

Niveauet er altid tilpasset dine ressourcer, og du kan fravige evt. aftaler, hvis det er nødvendigt. Undervejs i forløbet retestes for at se, om der er målbare ændringer. Vi arbejder meget konkret, og kommer omkring alle aspekter i din livssituation, så vi sikrer at indsatsen foregår på de steder, hvor effekten er størst.